• Bakaláři

Základní informaceManažerská akademie, soukromá střední škola

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zápisu do školského rejstříku č. j. 15034/06-21 ze dne 7. 6. 2006 s účinností ke dni 1. 7. 2006.
Identifikátor zařízení: 110 012 879

Právní forma: 

Školská právnická osoba
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zápisu do rejstříku školských právnických osob č. j. 1254/06-21 ze dne 7. 6. 2006 s účinností ke dni 1. 7. 2006.
IČO: 71 340 734
Identifikátor školské právnické osoby: 651 027 888

Adresa školy:
Tovární 66, 266 01 Beroun

Telefon:
+420311611888

ID datové schránky:
ba2s7si

Zřizovatel:
Educdoor z. s.
sídlo Tovární 66, 266 01 Beroun
statutární orgán PaedDr. Miluše Lidinská, nar. 18. 10. 1959, bytem Puchmajerova 466, 266 01 Beroun
IČO: 270 18 300

Obory vzdělání:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (JKOV: 63-69-6/00)
63-41-M/02 Obchodní akademie (JKOV: 63-17-6/00): momentálně nepřijímáme studenty na tento obor

Školné:
Kč 20 000 ročně

Rada školské právnické osoby:
Milan Zelený
Josef Štěpánek
Mgr. Stanislav Lidinský

Školská rada:

funkční období: 21. 9. 2022 - 21. 9.2023

JUDr. Michal Hráský
Patrik Černý
Magda Jeníčková
Simona Trkovská
Ing. Věra Čejková
Mgr. Šárka Procházková

Studentská rada:

funkční období: 2.10. 2023 - 2.10. 2024

•Monika Motlová (3.B) - prezidentka

• Jiří Kux (3.B)

• Daniel Gregorík (3.A)

•Jakub Petřík (4.A)

• Adam Krbec (1.B)