• Bakaláři

HodnoceníHodnocení studenta


Na Manažerské akademii je student naším partnerem, sázíme na upřímnost a vstřícnost všech.
Myslíme si, že otevřená a bezpečná komunikace vede ke správným řešením, rozhodnutím a předchází
problémům v každodenní spolupráci pedagogů nebo při výuce studentů.


Otevřenou komunikaci s cílem pochválit, anebo pojmenovat a řešit problémy, vedeme rovněž s
rodiči.


Na společném setkání studentů, rodičů a učitelů, které se koná na začátku října, představíme učitele,
navážeme komunikaci, podáme individuální informace. Pokud s pedagogy či vedením školy
potřebujete více hovořit, jsme Vám vždy k dispozici pro osobní setkání.


Z naší strany čtyřikrát do roka obdržíte písemné hodnocení práce každého studenta. Kromě
aktuálních výsledků v jednotlivých předmětech a stavu docházky se zaměřujeme také na jeho práci ve
třídě. Zda se připravuje, jak komunikuje a spolupracuje s pedagogy nebo jak komunikuje a
spolupracuje s dalšími studenty. Snažíme se vnímat a vystihnout změny v chování studentů k lepšímu
i horšímu, které mohou mít za důsledek změny v prospěchu, docházce nebo vztahu ke škole a
kolektivu.


Hodnocení obdržíte dvakrát v každém pololetí tak, abyste si mohli udělat představu o výsledcích
studia v rámci pololetního a závěrečného vysvědčení studenta. Hodnocení obdržíte rovněž
v předstihu před pololetním a závěrečným hodnocením studenta, takže je možné studenta pochválit
či motivovat k lepší a svědomitější práci a přípravě.


Věříme, že náš zájem o každého studenta a čas a práce věnovaná hodnocením nám společně umožní
zajistit efektivní motivaci a bezpečné klima k řádnému, bezproblémovému a příjemnému studiu
všech studentů. Snažíme se být dobrou, přívětivou a neobvyklou školou, kam všichni chodí rádi. Tu
poznáte, když vstoupíte
Zadejte prosím vaše heslo