• Bakaláři

Přijímací řízení 

Přijímací řízení 2024


informujeme Vás o obecných pravidlech přijímacího řízení na Manažerské akademii, soukromé
střední škole. Informace o přesných termínech pro daný školní rok najedete v aktualitách.

Aktuální informace k vyplňování přihlášek na střední školu najdete na www.prihlaskynastredni.cz.


Uchazeč o studium v maturitním oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost projde
přijímacím řízením, které má dvě části:

 • Státní část - uchazeč složí jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
  • Test z českého jazyka (viz https://prijimacky.cermat.cz/)
  • Test z matematiky (viz https://prijimacky.cermat.cz/)
 • Školní část – uchazeče pozveme k ústnímu pohovoru                       
  • Ústní pohovor

Za jednotlivé součásti přijímacího řízení může uchazeč obdržet následující počty bodů:

 • Test z českého jazyka max. 50 bodů
 • Test z matematiky max. 50 bodů
 • Ústní pohovor max. 60 bodů
  •    z toho max. 20 bodů za komunikační dovednosti
  •    z toho max. 20 bodů za řešení běžných životních situací
  •    z toho max. 20 bodů za schopnost vyjádřit vlastní názor k otázkám problematiky dnešní doby

Uchazeč může v součtu získat nejvýše 160 bodů.

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí podle výše celkového součtu získaných bodů. Při stejném bodovém hodnocení uchazečů rozhoduje o jejich
pořadí nižší průměr známek ze ZŠ (z českého jazyka, matematiky a lepší známka z cizího jazyka) za
obě pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku.


Uchazeč z Ukrajiny může dle metodického pokynu MŠMT podat žádost o prominutí JPZ z českého
jazyka a o zadání JPZ z matematiky v ukrajinštině.


Naši milí budoucí studenti, vážení rodiče, víme, že období přijímacího řízení je pro vás všechny
složitým a náročným. Budeme se snažit, abychom jím prošli společně v klidu a v pohodě. Stávající
studenti a tým pedagogů se na vás na Manažerské akademii, soukromé střední škole, těší.