• Bakaláři
Výsledky přijímacího řízení 2023

Výsledky přijímacího řízení 2023

Vážení rodiče, naši milí uchazeči, v tabulce níže je uvedeno výsledné pořadí uchazečů. Ke studiu přijmeme 46 uchazečů, jedno místo bude obsazeno po náhradním termínu JPZ. 1) Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí podle § 60g z. č. 561/2004 Sb. (tedy do 17. května 2023). 2) Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí mohou podávat zákonní zástupci studentů osobně v sekretariátu školy. Dále pak podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení poštou, nebo datovou schránkou. Víme, že přijímací řízení je pro Vás velmi náročné a zdlouhavé, děkujeme za trpělivost.

POŘADÍ                 REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE POČET BODŮ

1                             108                                                        132

2                             019                                                        131

3                             058                                                        128

4                             053                                                        126

5                             034                                                        124

6                             067                                                        124

7                             033                                                        123

8                             045                                                        121

9                             070                                                        121

10                           017                                                        118

11                           028                                                        118

12                           080                                                        118

13                           103                                                        117

14                           093                                                        80

15                           025                                                        117

16                           079                                                        116

17                           096                                                        115

18                           063                                                        115

19                           059                                                        114

20                           011                                                        113

21                           064                                                        113

22                           044                                                        112

23                           008                                                        112

24                           057                                                        110

25                           006                                                        110

26                           075                                                        110

27                           021                                                        110

28                           027                                                        110

29                           010                                                        108

30                           095                                                        108

31                           069                                                        108

32                           065                                                        107

33                           050                                                        105

34                           105                                                        105

35                           073                                                        104

36                           031                                                        104

37                           026                                                        104

38                           077                                                        103

39                           084                                                        103

40                           047                                                        103

41                           072                                                        102

42                           038                                                        100

43                           078                                                        98

44                           046                                                        98

45                           004                                                        97


46                           029                                                        97

47                           056                                                        97

48                           062                                                        97

49                           005                                                        96

50                           066                                                        95

51                           082                                                        95

52                           023                                                        93

53                           097                                                        93

54                           085                                                        93

55                           071                                                        92

56                           015                                                        92

57                           083                                                        64

58                           020                                                        91

59                           035                                                        91

60                           030                                                        90

61                           001                                                        90

62                           060                                                        90

63                           024                                                        89

64                           098                                                        89

65                           086                                                        89

66                           094                                                        88

67                           018                                                        87

68                           036                                                        61

69                           074                                                        86

70                           042                                                        86

71                           048                                                        86

72                           040                                                        85

73                           110                                                        85

74                           041                                                        84

75                           115                                                        84

76                           104                                                        83

77                           111                                                        83

78                           087                                                        80

79                           013                                                        80

80                           107                                                        80

81                           022                                                        79

82                           091                                                        79

83                           102                                                        79

84                           003                                                        58

85                           061                                                        78

86                           106                                                        78

87                           037                                                        77

88                           014                                                        76

89                           032                                                        75

90                           016                                                        74

91                           043                                                        73

92                           009                                                        71

93                           081                                                        71

94                           076                                                        71

95                           109                                                        71

96                           049                                                        70

97                           100                                                        65

98                           090                                                        60

99                           101                                                        60

100                         012                                                        58

101                         112                                                        58

102                         099                                                        58

103                         089                                                        55

104                         051                                                        54

105                         088                                                        54

106                         068                                                        51

107                         055                                                        50

108                         092                                                        39

109                         002                                                        49

110                         039                                                        45

111                         054                                                        43

112                         052                                                        37

113                         113                                                        33

114                         114                                                        nekonal

                                007                                                        náhradní termín