• Bakaláři
Témata ROP

Témata ROP

Vybírejte a zapisujte témata ROP na 1. pololetí - do 10.10.

Od 24.9. od 12.00 se můžete zapisovat na témata ročníkových projektů, která jsou vyvěšena ve škole na nástěnkách a v záložce "Ke stažení - Ročníkové projekty". Témata si řádně přečtěte a při výběru přemýšlejte, co by Vás nejvíce zajímalo. Můžete zvolit Své vlastní téma a oslovit učitele, který by s Vámi konzultoval. Zapisujete se pouze  na první pololetí. Zapisujte se u příslušného učitele, který téma vypsal, ideálně ve sborovně, kde budete zapsáni do tabulky. Každé téma proběhne v daném pololetí max. dvakrát, proto neotálejte a včas téma vyberte a přijďte se zapsat. Zápis bude uzavřen 10.10. Potom budou témata přidělena. Ivana