• Bakaláři

Proč studovat na MAS pokojenost je u nás na prvním místě...

T ýmová práce je nám vlastní…

U čitelé jsou kvalifikovaní a přátelští...

D obrá dostupnost je samozřejmostí…

I ndividuální přístup je naší pýchou...

U nikátní atmosféra je všude, kam se podíváte...

M aximální nasazení ve všem, co děláme…

 

N adšení je naše druhé jméno…

A mbice našich studentů jsou pro nás výzvou…

 

                             M aturitu bereme opravdu vážně…

Tak neváhejte A přidejte se k nám!

Budeme se na vás těšit   26. - 27. listopadu 2019  na dnech otevřených dveří na MA