• Bakaláři

Přijímací řízeníPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2021-2022 

 

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,

na základě dostupných informací Vám podáváme první informaci o přijímacím řízení na Manažerskou akademii, soukromou střední školu na jaře 2022.


Podmínky pro přijímání:
1) Uchazeč podá podle § 60 a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do 1. března 2022. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4).

2) Přijímací zkouška na naši školu bude mít formu přijímacího ústního pohovoru s uchazečem v délce 15 minut. Tento pohovor bude vycházet z RVP ZŠ. Na základě podané přihlášky bude každému z uchazečů zaslána elektronicky i písemně pozvánka s konkrétním datem a časem ústního pohovoru.

3) Jednotnou přijímací zkoušku (z matematiky a českého jazyka) budou uchazeči konat jen v případě, že MŠMT ČR povinnost složit jednotnou přijímací zkoušku uchazečem o studium maturitního oboru vzdělání nezmění.

Hodnocení
Tříčlenná komise uchazeči přidělí maximálně 60 bodů za ústní pohovor. Pokud bude uchazeč dle rozhodnutí MŠMT ČR skládat i jednotnou přijímací zkoušku, za každou část (matematiku a český jazyk) uchazeč obdrží maximálně 50 bodů. Celkem pak uchazeč může získat maximálně 160 bodů. Podle součtu dosažených bodů stanoví škola pořadí uchazečů pro přijetí.

Předpokládáme, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost pro školní rok 2021/2022 přijmeme až 46 studentů do dvou tříd.

 

Naši milí budoucí studenti, děkujeme za vaši důvěru, moc rádi se s vámi na jaře potkáme a těšíme se, že se osobně poznáme a dozvíme se něco víc.

Miluše Lidinská, ředitelka školy

V Berouně dne 19. 10. 2021