• Bakaláři

Přijímací řízení 

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2023-2024

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,

podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení na rok 2023-2024. Další informace MŠMT naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Podmínky pro přijímání:
Uchazeč podá podle § 60 a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do

1. března 2023 včetně. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.

Všichni uchazeči budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že chceme uchazeče osobně poznat, tak jako další z rozhodných kritérií bude ústní pohovor s uchazečem v délce 15 minut.


Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:

1) Písemné testy (ČJ a MAT – jednotná přijímací zkouška = JPZ) – uchazeč získá maximálně 100 bodů (z každého testu max 50 bodů). Uchazeč skládá JPZ na obou školách, na něž se hlásí, tzn. že JPZ píše celkem dvakrát. Do celkového hodnocení se mu na obou školách započte vždy lepší výsledek písemného testu (podle § 60d odst.2).
2) Ústní pohovor s uchazečem (max 60 bodů)
Tříčlenný tým bude u uchazeče hodnotit:

a) komunikační dovednosti (max 20 bodů)

b) řešení běžných životních situací (max 20 bodů)

c) schopnost vyjádřit vlastní názor k otázkám problematiky dnešní doby (max 20 bodů)

Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů. Při stejném bodovém hodnocení uchazečů rozhoduje o jejich pořadí jeden spočítaný průměr známek ze ZŠ, a to z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (vyučují-li se dva jazyky, započítáme jen lepší známku) za obě pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku.


Manažerská akademie, soukromá střední škola předpokládá, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost přijme až 46 studentů seřazených podle dosažených bodů.
 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Ústní pohovor, na který obdrží uchazeč pozvánku, se bude konat ve dnech:

pondělí 17. dubna 2023 až čtvrtek 20. dubna 2023

Děkujeme za vaši důvěru, moc rádi se s vámi na jaře potkáme a přijímací řízení spolu určitě v klidu a v pohodě zvládneme. Milí budoucí studenti, těšíme se na vás.

V Berouně dne 25.1.2023                                                                                                                                                                                                    PaedDr. Miluše Lidinská, ředitelka školy