• Bakaláři

Přijímací řízení 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023-2024

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,
podáváme Vám tímto informaci o přijímacím řízení na rok 2023-2024.
 

Podmínky pro přijímání:
Uchazeč podá podle § 60 a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do 1. března 2023. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.


Všichni uchazeči budou psát v rámci JPZ testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že chceme uchazeče osobně poznat, tak jako další z rozhodných kritérií bude ústní pohovor s uchazečem v délce 15 minut. Tento pohovor bude vycházet z RVP ZŠ.

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:
1) Ústní pohovor s uchazečem
Tříčlenná komise za výkon uchazeče přidělí maximálně 60 bodů.
2) Písemné testy (ČJ a MAT) – uchazeč získá maximálně 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle § 60d odst.2).
Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů. Pokud získají uchazeči stejný počet bodů, pak rozhodne o pořadí těchto uchazečů lepší průměr známek v předmětech angličtina, čeština a matematika v osmém ročníku a v pololetí devátého ročníku.
 

Manažerská akademie, soukromá střední škola předpokládá, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost přijme až 46 studentů seřazených podle dosažených bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče:

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Ústní pohovor, na který obdrží uchazeč pozvánku po podání přihlášky, se bude konat ve dnech:

pondělí 17. dubna – čtvrtek 20. dubna 2023

Informace pro ukrajinské uchazeče: dle OOP LEXIIPZ může uchazeč z Ukrajiny zažádat ředitele školy o prominutí zkoušky z českého jazyka a o zadání zkoušky z matematiky v ukrajinštině. Ústní pohovor bude veden v českém jazyce, podle přání uchazeče v anglickém jazyce.

Děkujeme za vaši důvěru, moc rádi se s vámi na jaře potkáme a přijímací řízení spolu určitě v klidu a v pohodě zvládneme. Milí budoucí studenti, těšíme se na vás.

Miluše Lidinská, ředitelka školy

V Berouně dne 21.10. 2022