• Bakaláři

Rozvrh

Bakaláři - Rozvrh hodin

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 1.A 
Třídní učitel: Zuzana Kačerovská Gürtlerová

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

ANJ
(1. A)

ANJ
(1. A)

NEJ
Ce
(1. A)

INT
Št
(VYT)

NEJ
Ce
(1. A)

ČAK
Pz
(1. A)

ANJ
(1. A)

 

 
Ú
t

 

MAT
(1. A)

MAT
(1. A)

ANJ
(1. A)

VSP
Ro
(1. A)

ČAS
Ro
(1. A)

     

 
S
t

 

ČAK
Pz
(1. A)

INT
Št
(VYT)

ČAP
(1. A)

ČAS
Ro
(1. A)

ČJA
Pz
(1. A)

ČJA
Pz
(1. A)

NEJ
Ce
(1. A)

 

 
Č
t

 

ZEM
Tul
(1. A)

PKA
Ro
(VYT)

ZEM
Tul
(1. A)

ČAP
(1. A)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

 
P
á

 

PKA
Ro
(VYT)

ANJ
(1. A)

PKA
Ro
(VYT)

VSP
Ro
(VYT)

MAT
(1. A)

PRA
Ro
(1. A)

PRA
Ro
(1. A)

 

 

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 2.A 
Třídní učitel: Ladislav Štefek

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

VSP
Ro
(2. A)

ČAK
Pz
(2. A)

MAT
(2. A)

ČAP
(2. A)

PKA
(VYT)

ANJ
(2. A)

   

 
Ú
t

 

ČJA
Pz
(2. A)

ČJA
Pz
(2. A)

MAT
(2. A)

INT
Št
(VYT)

PKA
(VYT)

ČAS
Ro
(VYT)

ČAS
Ro
(VYT)

 

 
S
t

 

ANJ
(2. A)

ANJ
(2. A)

INT
Št
(VYT)

ČAK
Pz
(2. A)

VSP
Ro
(2. A)

NEJ
So
(2. A)

NEJ
So
(2. A)

 

 
Č
t

 

MAT
(2. A)

EKO
Tul
(2. A)

NEJ
So
(2. A)

EKO
Tul
(2. A)

TEV (Dív)
Tul

TEV (Dív)
Tul

TEV (Chl)

TEV (Chl)

 
P
á

 

ANJ
(2. A)

PRA
Mt
(2. A)

PRA
Mt
(2. A)

ČAP
(2. A)

ANJ
(2. A)

PKA
(VYT)

   

 

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 3.A 
Třídní učitel: Šárka Procházková

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

INT
Št
(VYT)

VSP
Ce
(3. A)

ČAS
Ro
(3. A)

ANJ
(3. A)

ANJ
(3. A)

MAT
(3. A)

   

 
Ú
t

 

PKA
Ny
(VYT)

PKA
Ny
(VYT)

INT
Št
(VYT)

ANJ
(3. A)

EKO
Ny
(3. A)

EKO
Ny
(3. A)

   

 
S
t

 

UCE
(3. A)

ČJA
Pz
(3. A)

ČJA
Pz
(3. A)

ANJ
Št
(3. A)

ANJ
(3. A)

VSP
Ce
(3. A)

ČAS
Ro
(VYT)

 

 
Č
t

 

NEJ
So
(3. A)

UCE
(3. A)

UCE
(3. A)

NEJ
So
(3. A)

TEV (Dív)
Tul

TEV (Dív)
Tul

TEV (Chl)

TEV (Chl)

 
P
á

 

PRA
Mt
(3. A)

MAT
(3. A)

ANJ
(3. A)

ČAK
Pz
(3. A)

ČJA
Pz
(3. A)

PRA
Mt
(3. A)

ČAK
Pz
(3. A)

 

 

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 3.B 
Třídní učitel: Radka Roláková

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

ČAK
Pz
(3. B)

MAT
(3. B)

ANJ
(3. B)

ČJA
Pz
(3. B)

ČJA
Pz
(3. B)

INT
Št
(VYT)

ANJ
Št
(3. B)

 

 
Ú
t

 

VSP
Ro
(3. B)

ČAS
Ro
(3. B)

ČAS
Ro
(3. B)

EKO
Ny
(3. B)

 

ČJA
Pz
(3. B)

EKO
Ny
(3. B)

 

 
S
t

 

UCE
Ha
(3. B)

UCE
Ha
(3. B)

NEJ
Ce
(3. B)

NEJ
Ce
(3. B)

INT
Št
(VYT)

ANJ
(3. B)

   

 
Č
t

 

ANJ
(3. B)

UCE
Ha
(3. B)

PKA
Ro
(VYT)

PKA
Ro

TEV (Dív)
Tul

TEV (Dív)
Tul

TEV (Chl)

TEV (Chl)

 
P
á

 

ČAK
Pz
(3. B)

VSP
Ro
(3. B)

MAT
(3. B)

PRA
Mt
(3. B)

PRA
Mt
(3. B)

ANJ
(3. B)

ANJ
(3. B)

 

 

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 4.A 
Třídní učitel: Věra Čejková

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

VSP
Ce
(4. A)

ČAS
Ro
(4. A)

PRA
Ti
(VYT)

VSP
Ce
(4. A)

PRA
Ti
(4. A)

PRA
Ti
(4. A)

MAT
(4. A)

 

 
Ú
t

 

ANJ
Št
(4. A)

APS
Hk
(4. A)

ČJA
Pz
(4. A)

ČJA
Pz
(4. A)

ANJ
(4. A)

MAT
(4. A)

   

 
S
t

 

ČAS
Ro
(4. A)

PRA
Ti
(4. A)

ANJ
(4. A)

ANJ
(4. A)

VSP
Ce
(4. A)

PRA
Ti
(VYT)

ČAK
Pz
(4. A)

 

 
Č
t

 

PKA
Ro
(VYT)

ČJA
Pz
(4. A)

ANJ
(4. A)

ANJ
(4. A)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

 
P
á

 

APS
Hk
(4. A)

ČAK
Pz
(4. A)

APS
Hk
(4. A)

 

VSP
Ce
(4. A)

ČAK
Pz
(4. A)

VSP
Ce
(4. A)

 

 

(rozvrh platný od 1.9.2020)

 4.B 
Třídní učitel: Ivana Bělohoubková

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

MAT
(4. B)

PRA
Ti
(VYT)

ČAK
Pz
(4. B)

PRA
Ti
(4. B)

ANJ
Št
(4. B)

VSP
Ce
(4. B)

VSP
Ce
(4. B)

 

 
Ú
t

 

ANJ
(4. B)

ANJ
(4. B)

APS
Hk
(4. B)

APS
Hk
(4. B)

ČAK
Pz
(4. B)

     

 
S
t

 

VSP
Ce
(4. B)

VSP
Ce
(4. B)

PRA
Ti
(4. B)

PRA
Ti
(VYT)

PRA
Ti
(4. B)

ČAS
Ro
(4. B)

ANJ
(4. B)

 

 
Č
t

 

ČAK
Pz
(4. B)

ANJ
(4. B)

ČJA
Pz
(4. B)

ČJA
Pz
(4. B)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Dív)
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

TEV (Chl)
Tul
(HAL1)

 
P
á

 

MAT
(4. B)

APS
Hk
(4. B)

ČJA
Pz
(4. B)

ANJ
(4. B)

ČAS
Ro
(4. B)

VSP
Ce
(4. B)

PKA
(VYT)

 

Zpracováno v systému Bakaláři