• Bakaláři
Maturita již klepe na dveře

Maturita již klepe na dveře

Nové informace k maturitní zkoušce 2020/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Č.j. MA 05/0001/2021

                                                                                                                                            V Berouně 1/2/2021

Průběh maturitních zkoušek 2020/2021

Podle Opatření obecné povahy (OOP) č. j.: MSMT-3267/2021-1 v návaznosti na § 184a školského zákona byl upraven průběh maturitních zkoušek pro rok 2020/2021.

Všechny úpravy najdete přehledně v dokumentu MŠMT zde.

Důležité termíny pro studenty MA:

       1. Náhradní termíny (N) za 1. pololetí proběhnou formou komisionální zkoušky
           do 31. 3. 2021 dle rozpisu.

       2. Profilová zkouška písemná z VSP: 7. 4. 2021

       3. Profilová zkouška praktická z práva: 12. – 13. 4. 2021

       4. DT z ANJ: 3. 5. 2021 od 13:00 hodin

       5. DT z ČJL: 4. 5. 2021 od 8:00 hodin

       6. Profilová ústní zkouška z ČJL a ANJ: 17. – 20. 5. 2021 dle rozpisu
 
Příprava na DT probíhá, bohužel, převážně distančně a MŠMT apeluje na každého studenta a zdůrazňuje i jeho individuální přípravu.
DT z minulých let a jejich řešení najdete na www.novamaturita.cz nebo na www.novyamos.cz.
 
Hodně chuti a sil do přípravy a úspěch v každé části maturitní zkoušky vám přeje
 
 
                                                                                                                        Miluše Lidinská