• Bakaláři
Informace pro studenty 1. - 3. ročníků - 5. 6. 2020

Informace pro studenty 1. - 3. ročníků - 5. 6. 2020

Milí studenti, je to konečně tady!! 9. 6. se konečně můžeme potkat ve škole, pravidla setkání ve škole najdete níže

Ředitelka školy na základě možností školy a hygienických podmínek ve škole stanovuje:


1) Ve škole budou probíhat konzultace pro studenty 1. až 3. ročníků od 9. 6.2020. do 30. 6. 2020 podle rozvrhu, který budete dostávat na hromadné třídní maily.

2) Pro vzdělávání platí tyto hygienicko-epidemiologické podmínky:

Podle mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (s účinností od 1/6/2020) vás informujeme o hygienicko-epidemiologických podmínkách konání konzultací na naší škole:

a) přijdete v roušce nebo s jinou ochranou dýchacích cest 

b) přinesete čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem nebo plnoletým studentem (najdete na www.maberoun.cz/ke stažení/formuláře)

c) použijete dezinfekci u vchodu do školy, ve třídě a na WC

d) ve třídách udržujete rozestupy min. 1,5 m

e) ve třídě bude maximální počet 15 osob

f) v prostorách školy i před školou udržujte rozestupy min 1,5m

g) vstup do budovy školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, v případě změny zdravotního stavu nás obratem telefonicky informujte

3) Konzultace v jednotlivých předmětech probíhají s náplní, kterou stanovují jednotliví vyučující.

4) Paralelně bude nadále probíhat on – line výuka jako dosud.

5) Způsob hodnocení žáků na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020  upravuje   §1 vyhlášky MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.

 

V Berouně dne 5/6/2020                               Miluše Lidinská, ředitelka školy