• Bakaláři
Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží, zde přinášíme několik informací

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2022-2023

 

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,


podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení na rok 2022-2023, předpokládáme, že níže uvedené informace může ještě MŠMT vzhledem k epidemiologické situaci měnit. Pro aktuální informace MŠMT klikněte na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Podmínky pro přijímání:
Uchazeč podá podle § 60 a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do 1. března 2021. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.


Všichni uchazeči budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že chceme uchazeče osobně poznat, tak jako další z rozhodných kritérií bude ústní pohovor s uchazečem v délce 15 minut. Tento pohovor bude vycházet z RVP ZŠ.

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:
1) Ústní pohovor s uchazečem
Tříčlenná komise za výkon uchazeče přidělí maximálně 60 bodů.
2) Písemné testy (ČJ a MAT) – uchazeč získá maximálně 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle § 60d odst.2).
Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.

Manažerská akademie, soukromá střední škola předpokládá, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost přijme až 46 studentů seřazených podle dosažených bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče:

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

 

Ústní pohovor, na který obdrží uchazeč pozvánku, se bude konat ve dnech:

úterý 19.4. 2022 – pátek 22.4. 2022

 

Děkujeme za vaši důvěru, moc rádi se s vámi na jaře potkáme a přijímací řízení spolu určitě v klidu a v pohodě zvládneme. Milí budoucí studenti, těšíme se na vás.

 

 

Miluše Lidinská, ředitelka školy

V Berouně dne 27.1.2022