• Bakaláři

Důležité, čtěte!!

Několik důležitých informací

 

Milí studenti, vážení rodiče, dovolte mi několik informací.

 

1. Společnou schůzku rodičů, studentů a učitelů, kterou jsme plánovali na začátek října, tentokrát z pochopitelných důvodů epidemiologické situace organizovat nebudeme.

2. Informace o práci studentů najdete v písemném hodnocení na www.maberoun.cz v sekci pro studenty, v hodnocení, heslo je rodné číslo studenta bez lomítka.

Písemná hodnocení budou vystavena začátkem listopadu, ledna, dubna a června.

3. Další informace nebo aktuální dotazy, prosím, směřujte na mejlik lidinska@centrum.cz

4. Výroční zprávu za uplynulý školní rok bude schvalovat školská rada 5/10/2020, členové školské rady mají mandát z minulých let, zástupce zletilých studentů byl zvolen zletilými studenty.

5. V pátek 25. září vyučujeme v plném rozsahu. Ředitelské volno je v pátek 9. října.

 

Děkujeme vám všem za důvěru a skvělou spolupráci,

 

V Berouně 23/9/2020                                                                        Miluše Lidinská