• Bakaláři
Aktuální informace pro žáky 9. ročníků

Aktuální informace pro žáky 9. ročníků

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020-2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020-2021

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,

na základě dostupných informací zveřejněných na webu MŠMT ke dni 30.11.2020 (https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky) Vám tímto podáváme aktuální informaci o přijímacím řízení na Manažerskou akademii, soukromou střední školu na jaře 2021.

 
Podmínky pro přijímání:
1) Uchazeč podá podle § 60 a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do 1. března 2021. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4).

2) Podle rozhodnutí ředitelky školy nebudou uchazeči o studium konat jednotnou přijímací zkoušku.

3) Přijímací zkouška na naši školu bude mít formu přijímacího ústního pohovoru s uchazečem v délce 15 minut. Tento pohovor bude vycházet z RVP ZŠ.

Hodnocení
Tříčlenná komise uchazeči přidělí maximálně 60 bodů a podle dosažených bodů stanoví pořadí. Předpokládáme, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost pro školní rok 2021/2022 přijmeme až 46 studentů do dvou tříd.

Přijímací zkoušky ve formě ústního pohovoru se budou konat v následujících termínech:

řádný termín: středa 14. dubna až pátek 16. dubna 2021

náhradní termín: středa 21. dubna 2021

Na základě podané přihlášky bude každému z uchazečů zaslána elektronicky i písemně pozvánka s konkrétním datem a časem ústního pohovoru.

Naši milí budoucí studenti, děkujeme za vaši důvěru, moc rádi se s vámi na jaře potkáme a těšíme se, že se osobně poznáme a dozvíme se něco víc.

Miluše Lidinská, ředitelka školy

V Berouně dne 1.12. 2020