Manažerská akademie :: Tovární 66, 266 01 Beroun :: Tel, fax:+420 311 611 888 :: lidinska@centrum.cz
Domů Rubriky O škole Obory Pg. sbor Akce Fotogalerie Kniha Ke stažení Nejčtenější Odkazy Hodnocení
  Nejbližší akce
23. 02. 2018
4. A - exkurze Úřad práce Beroun
26. 02. 2018
Projekt Edison 26. 2. - 2. 3.
09. 03. 2018
Zkouška v náhradním termínu - ročníkové projekty
 
Fotbálek 08 - 3
Fotbálek 08  - 3
  Rubriky
mínus Informace (312)
mínus Přijímací řízení (21)
mínus Soutěže a sport (30)
mínus Mimoškolní (52)
mínus Studentská rada (22)
mínus Školská rada (6)
mínus Kurzy (6)
 

Hledej na našem webu.Rozšířené vyhledávání

sonna
  Nejčtenější
Pondělí 19. - úterý 20. února
(15. 02. 2018, 219x)

Zimní kurz se blíží!
(05. 01. 2018, 146x)

Maturitní harmonogram 2018
(26. 01. 2018, 126x)

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017 - 2018
(25. 01. 2018, 123x)

Termíny maturit a přijímaček...
(18. 01. 2018, 111x)

téma * Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016 - 2017
Vydáno dne 16. 11. 2016 (880 přečtení)

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,
podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení v roce 2016-2017.
Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel.
Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz).

Podmínky pro přijímání ve školním roce 2016-2017

Uchazeč podá přihlášku ke studiu podle §60a z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel na školu do 1. března 2017. Uchazeč může podat...

...pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz §60a odst. 4)). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.

Všichni uchazeči budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že nechceme nechat osud uchazeče závislý jen na výsledcích těchto jednotných testů, tak jako jedno z rozhodných kritérií ponecháváme prospěch uchazeče na základní škole (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy).

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:

1) Prospěch na ZŠ
průměrný prospěch na vysvědčení
1,00 – 1,50 20 bodů
1,51 – 2,00 14 bodů
2,01 – 2,50 6 bodů
Boduje se každé rozhodné pololetí samostatně, uchazeč tak může získat až 60 bodů za všechna tři pololetí.

2) Písemné testy (ČJ a MAT) – maximální možný počet bodů je 100 (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst.2).

Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.

Manažerská akademie, soukromá střední škola přijímá do oboru vzdělání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost nejvýše 50 studentů seřazených podle dosažených bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.
1. termín středa 12. dubna 2017
2. termín středa 19. dubna 2017
K jednotným testům uchazeče písemně pozveme dle vyplněné Přihlášky ke vzdělávání – studiu (obdržíte ji v naší škole, ZŠ, nebo si ji stáhnete na stránkách Manažerské akademie
a vyplněnou doručíte škole do 1. března 2017). Pokud naši školu uchazeč vyplní jako
1. školu, bude psát testy v prvním termínu na Manažerské akademii.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy (www.maberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude konat písemné testy).
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají poštou. Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).

Seznam nepřijatých se podle § 60 odst. 16) zákona č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do třech pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě do třech pracovních dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, 266 01 Beroun.

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, i když se Vám přijímací řízení může zdát náročné a komplikované, nemusíte se ničeho obávat, společně jej zvládneme.

Milí studenti, těšíme se na vás v Manažerské akademii, soukromé střední škole.

V Berouně dne 15. 11. 2016
PaedDr. Miluše Lidinská
ředitelka školy


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka : 2.13]

Celý článek | Autor: Vlastimil Kerl | mail | tisk

  Novinky

19.02.2018: Mezinárodní projekt Edison - 26. 2.-2. 3.

 
  Z knihy hostů

10.11.14: kolektiv MA Beroun
Gratulujeme naší kolegyni Heleně Kaššové k tomu, že byla zvolena starostkou obc…
9.5.14: Ivana
Děkuji všem účastníkům dnešního výletu do Prahy a na neviditelnou výstavu za skv…
22.4.14: celá MA
Gratulujeme naší absolventce a dlouholeté sekretářce Pavlíně Halašové (roz. Hnat…
  Informace
IP:54.159.30.26
Datum:20. 02. 2018
Čas:10:47
Svátek:Oldřich
:: Michal 2005 - 2017 :: RSS rss ::