Manažerská akademie :: Tovární 66, 266 01 Beroun :: Tel, fax:+420 311 611 888 :: lidinska@centrum.cz
Domů Rubriky O škole Obory Pg. sbor Akce Fotogalerie Kniha Ke stažení Nejčtenější Odkazy Hodnocení
  Nejbližší akce
19. 09. 2018
Volby členů studentské rady
 
INVEX 2008 - 11
INVEX 2008 - 11
  Rubriky
mínus Informace (338)
mínus Přijímací řízení (21)
mínus Soutěže a sport (30)
mínus Mimoškolní (52)
mínus Studentská rada (22)
mínus Školská rada (6)
mínus Kurzy (6)
 

Hledej na našem webu.Rozšířené vyhledávání

Покрывало на кровать для
  Nejčtenější
Poslední instrukce před "seznamovákem"
(30. 08. 2018, 249x)

Změny rozvrhu
(08. 09. 2018, 205x)

Změny v rozvrhu
(14. 09. 2018, 156x)

„MEJDAN“ MANAŽERKY
(08. 09. 2018, 117x)

Změny pátek 14.9.
(12. 09. 2018, 81x)

téma * Informace k písemným maturitním zkouškám pro studenty 4. r.
Vydáno dne 27. 04. 2015 (1094 přečtení)

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SČ
Kdy:
4. 5. – 11. 5. 2015
Konkrétní termíny jsou uvedeny na pozvánce k písemným zkouškám SČ MZ.
Povolené pomůcky:
ČJL
DT: žádné
PP: Pravidla českého pravopisu
(cizinci navíc překladový slovník a Slovník spisovné češtiny)
CJ
DT: žádné
PP: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu
MA
1) Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
2) kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
3) rýsovací potřeby
VÝSLEDKY DT
Kdy:
15. 5. 2015 obdrží výsledky školy; žákům školy předají výsledky nejpozději 18. 5. 2015 Kdo:
Předává/zasílá emailem ředitel školy.


1 VÝSLEDKY PP Kdy:
do začátku ústních zkoušek SČ v příslušné třídě, nejpozději do 29. 5. 2015
Kdo:
Sděluje/zasílá e-mailem ředitel školy.1 ŽÁDOST O PŘEZKUM Do kdy:
do 4. 6. 2015 Kam2: DT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PP Krajský úřad nebo magistrát Jak:
Náležitosti žádosti o přezkum jsou uvedeny v Žákovském průvodci a po skončení písemných zkoušek SČ MZ budou zveřejněny na www.novamaturita.cz
Kontrola:
Originál ZA je uložen ve škole.
(Pro nahlédnutí do záznamového archu se obraťte na ředitele školy; opravený záznamový arch didaktického testu si můžete nechat zaslat přes výsledkový portál žáka.
Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT.
(viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz)
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
VYSVĚDČENÍ a PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
VYSVĚDČENÍ
Kdy: Centrum zpřístupní škole do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za celou třídu.
Kdo: Žákům předává bez zbytečného odkladu ředitel školy.
PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
Kdy: Centrum zpřístupní škole do 15. 6. 2015.
Kdo: Předává ředitel školy a obdrží ho i žák, který se ke zkoušce přihlásil, ukončil poslední ročník a
zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal. Na základě souhlasu ve VPŽ žák obdrží protokol
v elektronické podobě.
UŽITEČNÉ INFORMACE

 Řiďte se pokyny zadavatele zkoušky v učebně a pokyny uvedenými v testovém sešitě. Přední
strana testového sešitu obsahuje důležité informace k příslušné písemné zkoušce a informuje
Vás i o správném způsobu zápisu odpovědí.
 Používejte pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky (mobilní a jiná elektronická
zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety,
čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání
dat aj.) či nesamostatná práce (napovídání, opisování, využívání „taháků“ apod.) jsou přísně
zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí
k vyloučení žáka ze zkoušky.
 Používejte černě nebo modře píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně, a vezměte si s sebou raději ještě náhradní. Zásadně nedoporučujeme psát
„čínou“, fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Bude-li Váš písemný projev nezřetelný,
přerušovaný či jakkoli rozmazaný, doplatíte na to jenom Vy. To platí nejen u písemných prací, ale
i při vyplňování didaktických testů.
 Předmětem hodnocení písemné práce SČ MZ je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně
převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a nebude
hodnocen.
 Některé výsledkové dokumenty z jarního zkušebního termínu maturitní zkoušky si můžete
nechat odeslat e-mailem prostřednictvím výsledkového portálu žáka na adrese vpz.cermat.cz.
 Informace pro žáky, kteří se budou přihlašovat k náhradní nebo opravné zkoušce v podzimním
zkušebním období, budou uvedeny na stránkách www.novamaturita.cz nejpozději do 10. 6.
2015.
 Při ztrátě kteréhokoli dokumentu souvisejícího s maturitní zkouškou se obraťte na ředitele
školy. Centrum školám tyto dokumenty zpřístupňuje v elektronické formě a škola tak má
veškeré dokumenty k dispozici.
! Centrem neautorizované informace, aktivity či jiné činnosti týkající se organizace společné části
maturitní zkoušky mohou obsahovat údaje nepravdivé nebo zavádějící a jejich užití může
čtenáře postavit do nepříjemných situací v konfrontaci s podmínkami vlastní realizace maturitní
zkoušky. Pokud již informace či služby jiného než oficiálního zdroje využijete, ověřte si vždy jejich
relevantnost na oficiálních informačních zdrojích Centra.
SEZNAM ZKRATEK: Centrum/CZVV – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; CJ – cizí jazyk; ČJL – český jazyk a literatura; DT – didaktický
test; MA – matematika; MZ – maturitní zkouška; PP – písemná práce; SČ – společná část; ZA – záznamový arch.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka : 1.50]

Celý článek | Autor: Vlastimil Kerl | mail | tisk

  Novinky

14.09.2018: Zapisujte se na VÁNOČNÍ VÝLET do německé Míšně a zámku Moritzburg (17.12.)

 
Переработка бумаги
  Z knihy hostů

10.11.14: kolektiv MA Beroun
Gratulujeme naší kolegyni Heleně Kaššové k tomu, že byla zvolena starostkou obc…
9.5.14: Ivana
Děkuji všem účastníkům dnešního výletu do Prahy a na neviditelnou výstavu za skv…
22.4.14: celá MA
Gratulujeme naší absolventce a dlouholeté sekretářce Pavlíně Halašové (roz. Hnat…
  Informace
IP:54.198.142.121
Datum:18. 09. 2018
Čas:23:03
Svátek:Kryštof
:: Michal 2005 - 2017 :: RSS rss ::