Manažerská akademie :: Tovární 66, 266 01 Beroun :: Tel, fax:+420 311 611 888 :: lidinska@centrum.cz
Domů Rubriky O škole Obory Pg. sbor Akce Fotogalerie Kniha Ke stažení Nejčtenější Odkazy Hodnocení
  Nejbližší akce
25. 06. 2018
Školní výlet Kořenov 25. - 28. 6.
 
Vánoční besídka 2007 - 18
Vánoční besídka 2007
- 18
  Rubriky
mínus Informace (325)
mínus Přijímací řízení (21)
mínus Soutěže a sport (30)
mínus Mimoškolní (52)
mínus Studentská rada (22)
mínus Školská rada (6)
mínus Kurzy (6)
 

Hledej na našem webu.Rozšířené vyhledávání

sonna
  Nejčtenější
Středa 13. - středa 20. června
(07. 06. 2018, 539x)

Týden 4. - 8. června
(31. 05. 2018, 529x)

Pondělí 21. - pátek 25. května
(17. 05. 2018, 407x)

Přijatí uchazeči pro šk. rok 2018/2019
(27. 04. 2018, 276x)

Pondělí 28. května
(24. 05. 2018, 204x)

téma * Informace k písemným maturitním zkouškám pro studenty 4. r.
Vydáno dne 27. 04. 2015 (1042 přečtení)

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SČ
Kdy:
4. 5. – 11. 5. 2015
Konkrétní termíny jsou uvedeny na pozvánce k písemným zkouškám SČ MZ.
Povolené pomůcky:
ČJL
DT: žádné
PP: Pravidla českého pravopisu
(cizinci navíc překladový slovník a Slovník spisovné češtiny)
CJ
DT: žádné
PP: slovník bez přílohy věnované písemnému projevu
MA
1) Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
2) kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
3) rýsovací potřeby
VÝSLEDKY DT
Kdy:
15. 5. 2015 obdrží výsledky školy; žákům školy předají výsledky nejpozději 18. 5. 2015 Kdo:
Předává/zasílá emailem ředitel školy.


1 VÝSLEDKY PP Kdy:
do začátku ústních zkoušek SČ v příslušné třídě, nejpozději do 29. 5. 2015
Kdo:
Sděluje/zasílá e-mailem ředitel školy.1 ŽÁDOST O PŘEZKUM Do kdy:
do 4. 6. 2015 Kam2: DT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PP Krajský úřad nebo magistrát Jak:
Náležitosti žádosti o přezkum jsou uvedeny v Žákovském průvodci a po skončení písemných zkoušek SČ MZ budou zveřejněny na www.novamaturita.cz
Kontrola:
Originál ZA je uložen ve škole.
(Pro nahlédnutí do záznamového archu se obraťte na ředitele školy; opravený záznamový arch didaktického testu si můžete nechat zaslat přes výsledkový portál žáka.
Kritéria hodnocení zveřejňuje MŠMT.
(viz www.msmt.cz; příp. www.novamaturita.cz)
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
VYSVĚDČENÍ a PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
VYSVĚDČENÍ
Kdy: Centrum zpřístupní škole do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za celou třídu.
Kdo: Žákům předává bez zbytečného odkladu ředitel školy.
PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SČ MZ
Kdy: Centrum zpřístupní škole do 15. 6. 2015.
Kdo: Předává ředitel školy a obdrží ho i žák, který se ke zkoušce přihlásil, ukončil poslední ročník a
zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal. Na základě souhlasu ve VPŽ žák obdrží protokol
v elektronické podobě.
UŽITEČNÉ INFORMACE

 Řiďte se pokyny zadavatele zkoušky v učebně a pokyny uvedenými v testovém sešitě. Přední
strana testového sešitu obsahuje důležité informace k příslušné písemné zkoušce a informuje
Vás i o správném způsobu zápisu odpovědí.
 Používejte pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné pomůcky (mobilní a jiná elektronická
zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety,
čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání
dat aj.) či nesamostatná práce (napovídání, opisování, využívání „taháků“ apod.) jsou přísně
zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky vedoucí
k vyloučení žáka ze zkoušky.
 Používejte černě nebo modře píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně, a vezměte si s sebou raději ještě náhradní. Zásadně nedoporučujeme psát
„čínou“, fixem, plnicím či „gumovacím“ perem. Bude-li Váš písemný projev nezřetelný,
přerušovaný či jakkoli rozmazaný, doplatíte na to jenom Vy. To platí nejen u písemných prací, ale
i při vyplňování didaktických testů.
 Předmětem hodnocení písemné práce SČ MZ je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně
převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a nebude
hodnocen.
 Některé výsledkové dokumenty z jarního zkušebního termínu maturitní zkoušky si můžete
nechat odeslat e-mailem prostřednictvím výsledkového portálu žáka na adrese vpz.cermat.cz.
 Informace pro žáky, kteří se budou přihlašovat k náhradní nebo opravné zkoušce v podzimním
zkušebním období, budou uvedeny na stránkách www.novamaturita.cz nejpozději do 10. 6.
2015.
 Při ztrátě kteréhokoli dokumentu souvisejícího s maturitní zkouškou se obraťte na ředitele
školy. Centrum školám tyto dokumenty zpřístupňuje v elektronické formě a škola tak má
veškeré dokumenty k dispozici.
! Centrem neautorizované informace, aktivity či jiné činnosti týkající se organizace společné části
maturitní zkoušky mohou obsahovat údaje nepravdivé nebo zavádějící a jejich užití může
čtenáře postavit do nepříjemných situací v konfrontaci s podmínkami vlastní realizace maturitní
zkoušky. Pokud již informace či služby jiného než oficiálního zdroje využijete, ověřte si vždy jejich
relevantnost na oficiálních informačních zdrojích Centra.
SEZNAM ZKRATEK: Centrum/CZVV – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; CJ – cizí jazyk; ČJL – český jazyk a literatura; DT – didaktický
test; MA – matematika; MZ – maturitní zkouška; PP – písemná práce; SČ – společná část; ZA – záznamový arch.


Známkování (jako ve škole) : [Akt. známka : 1.50]

Celý článek | Autor: Vlastimil Kerl | mail | tisk

  Novinky

11.05.2018: Nezapomeňte přinést hodnocení praxí!

 
  Z knihy hostů

10.11.14: kolektiv MA Beroun
Gratulujeme naší kolegyni Heleně Kaššové k tomu, že byla zvolena starostkou obc…
9.5.14: Ivana
Děkuji všem účastníkům dnešního výletu do Prahy a na neviditelnou výstavu za skv…
22.4.14: celá MA
Gratulujeme naší absolventce a dlouholeté sekretářce Pavlíně Halašové (roz. Hnat…
  Informace
IP:54.158.30.219
Datum:21. 06. 2018
Čas:12:34
Svátek:Alois
:: Michal 2005 - 2017 :: RSS rss ::