• Bakaláři

Studentská rada 

Studentská rada:

funkční období: 16. 9. 2020 - 16. 9.2021

1. Matěj Fajt (4. A) - prezident

2. Pavel Tran (4. B) - víceprezident

3. Pavlína Čížková(4.B)

4. Martin Krátký (3. A)

5. Kryštof Konečný (3.B)