• Bakaláři

Studentská rada 

Studentská rada:

funkční období: 21. 9. 2021 - 21. 9.2022

• Martin Krátký (4.A) – prezident

• Adam Šimek (1.A)

• Jakub Petřík (2.A)

• Jakub Rek (4.A)

• Ondřej Kačírek (4.B)