• Bakaláři

Studentská rada 

Studentská rada:

funkční období: 16. 9. 2019 - 16. 9. 2020

1. Martin Krátký (2.A) - prezident

2. Matěj Fajt (3.A) - víceprezident

3. Martin Haluška (3.A)

4. Pavel Tran (3.B)

5. Adéla Trávníčková (4.A)