Změny rozvrhu
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 09. 2018

Změny v rozvrhu
Pondělí 10. 9.
4.A 2. hod MAT SK

Úterý 11. 9.
1.A 3. hod VSP Tul
4. hod ZEM Tul
5. hod ZEM Tul

2.A 6. hod VSP Tul

4.A 1. hod VSP Tul
2. hod VSP Tul

Středa 12. 9.
1.A 5. hod INT Št

1.B 4. hod ČAS Ro

4.A 2. hod ČJA Li
3. hod ANJ Št
6. hod MAT Bě