Informace ke škole v přírodě
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 06. 2017Milí studenti,

nový školní rok odstartujeme tradičně v přírodě, prožijeme společně několik prvních zářijových dní v rekreačním středisku Atlas (mrkněte se: www.atlasreal.cz). Dovolte nám několik informací:

Organizační pokyny pro...

...seznamovací kurz

Odjezd: v pondělí dne 4. září 2017, sraz pod hodinami před nádražní budovou ČD (hlavní vlakové nádraží v Berouně) v 8,30 hodin, přistaveným autobusem, nebo vlakem odjezd směr příroda v 8,45 hodin

Škola v přírodě: od pondělí dne 4. září do pátku 8. září 2017 - rekreační středisko Atlas, obec Čenkovice, Orlické hory

Stravování: začíná v den příjezdu obědem

Finanční úhrada: 2100,- Kč, částka zahrnuje dopravné na místo, výlet do Letohradu, ubytování, stravování, pronájem prostor pro výuku. Prosíme, UHRAĎTE PLATBU DO 1. 8. 2017 na běžný účet školy u ČS Beroun, ABYCHOM MOHLI VČAS OBJEDNAT PŘEPRAVU!!!
č.ú. 35-360 299 309/0800, VS = rodné číslo studenta bez lomítka

S sebou: doporučujeme cca 150,- Kč na vstupy, běžné školní potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny, doklad o bezinfekčnosti podepsaný zákonným zástupcem (k 4/9/2017), oblečení do přírody a na sport, pláštěnku a náhradní obuv, samozřejmě hygienické potřeby, osobní léky, hudební nástroje atd.

Předpokládanou neúčast na škole v přírodě oznamte, prosím, škole písemně (lidinska@centrum.cz) nebo telefonicky (tel. 603 202 801 - Lidinská) do 1. 8. 2017. Při odjezdu odevzdejte vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (viz níže). Děkujeme.PaedDr. Miluše Lidinská
ředitelka školyProhlášení zákonných zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů


Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil


...........................................................................………………………........


naroz.: .................................................,


bytem: ......................................................................................

změnu režimu a že jmenovaný(á) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech přišel(a) do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Je schopen(a) zúčastnit se společného pobytu v přírodě v termínu od 4. 9. do 8. 9. 2017 vč. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.


……………………………………….