Praxe!
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 05. 2017Studenti 2. a 3. ročníku, kteří tak ještě neučinili, odevzdají neprodleně v kanceláři školy smlouvu o praxi, sdělí místo výkonu odborné praxe a telefonický kontakt na vedoucího praxe!