Chcete se podívat, jak jste si vedli v přijímacích testech?
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 29. 04. 2017Na níže uvedeném odkazu zadáte své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace vám budou zpřístupněna společností Cermat ta zadání didaktických testů, které jste konali.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:

https://vpz.cermat.cz/testy/

Těšíme se na vás na Manažerské akademii, za všechny vaše spolužáky a kolegy učitele

Miluše Lidinská