MA podpoří Bucharovy, přidejte se také!
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Mimoškolní, Vydáno dne: 15. 09. 2016Letos o prázdninách potkala rodinu našeho absolventa Luboše Buchara nevýslovná tragédie. Při nezaviněné dopravní nehodě zemřeli oba rodiče a a jedno ze čtyř dětí bylo vážně zraněno. Lubošovi se tak během okamžiku změnil život. Musel převzít péči o své dva nezletilé sourozence a celou domácnost. Jen těžko si lze představit, jak náročné to je. Abychom Bucharovým alespoň nepatrně pomohli při zvládnutí jejich obtížné situace, rozhodli jsme se zapojit do veřejné sbírky organizované obcí Kařez (http://www.obeckarez.cz/urad-2/uredni-deska/verejna-sbirka-bucharovi-315.html) ve spolupráci s nadačním fondem Karla Janečka.

Základem našeho příspěvku jsou peníze, které si naši studenti vysoutěžili na škole v přírodě. Místo věcných odměn se totiž rozhodli, že...

...odpovídající obnos věnují na dobročinné účely. Následně se připojil také kolektiv učitelů. Pokud i vy máte zájem přispět, můžete tak učinit buď přímo zasláním peněz na transparentní účet (http://nfpomoci.cz/projekty/jsme-buchari), kde je uvedeno vše potřebné, nebo můžete odevzdat peníze v hotovosti v kanceláři školy, kde k tomuto účelu bude do 23. září umístěna zapečetěná schránka. Manažerská akademie pak celý obnos jednorázově zašle na účet veřejné sbírky.

Vybrané finanční prostředky z tohoto transparentního účtu budou použity výhradně pro potřeby nezletilých dětí - Natálii a Nicolase. Věříme, že přispějete na dobrou věc. Lubošovi a jeho rodině přejeme dostatek lásky, síly a soudržnosti, kterou budou potřebovat nejvíce.

Kolektiv MA