Výsledky přijímací řízení
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 22. 04. 2016Po započtení výsledků pilotního ověřování organizace přijímacího řízení organizovaného společností CERMAT a průměrů z 8. a 9. ročníku jsou přijati uchazeči s níže přidělenými evidenčními čísly. Nezapomeňte DORUČIT VÁŠ ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠKOLY nejpozději do 6. května 2016, jedině tak...

...potvrdíte svůj zájem o studium na Manažerské akademii!

623
625
602
621
613
609
616
604
622
614
612
620
606
610
608
617
627
615
629
618
603
626
628
605
607
601
624

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (pozor, zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou).

Těšíme se na vás ve školním roce 2016/2017.

Uchazeči s evidenčními čísly 619 a 611 nejsou přijati.