Volby na MA
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Studentská rada, Vydáno dne: 01. 10. 2015První říjnový den proběhly na MA hned dvoje volby - do Studentské rady a do Školské rady MA, soukromé střední školy. První z nich se týkaly všech studentů bez rozdílu věku. Všichni dostali volební lístky se jmény 13 kandidátů, kteří se v předchozích dnech rozhodli ucházet o dané funkce a následně zvolili pětičlennou orgán, který bude hájit jejich zájmy. Na vše dohlížela volební komise ve složení Jana Kučerová, Katka Prípadová, Daniel Vít (všichni z 1.A), Zuzana Rišianová a Patrik Neumann (oba z 2.A). Po otevření volební urny a spočtení volebních hlasů...

...došli k tomuto výsledku:

Prezidentem se stal Tomáš Moravec (3. A) s 85 hlasy, víceprezidentkou Barbora Lazarovová (1. A) s 65 hlasy, dalšími členy pak Jan Juppa (4. A) s 53 hlasy, Patricie Gergišáková (2. A) s 47 hlasy a Marek Gracias (1. A) s 30 hlasy. Přejeme nové radě hodně pracovního elánu a spoustu dobrých nápadů. Děkujeme také volební komisi za skvěle odvedenou práci.

Druhé volby se týkaly pouze zletilých studentů, kteří si ze svých řád jako zástupkyni do Školské rady vybrali Markétu Zumrovou ze čtvrtého ročníku. I jí přejeme hodně zdaru při práci pro MA.