Výsledky přijímacího řízení
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 21. 04. 2015Jsme rádi, že můžeme zájemcům o studium na MA a jejich rodičům ukončit napjaté čekání na výsledky přijímacího řízení. Po uvolnění výsledků pilotního ověřování organizace přijímacího řízení ze strany společnosti CERMAT a započtení průměrů z 8. a 9. ročníku jsou přijati uchazeči s těmito evidenčními čísly v následujícím pořadí:

508
527
505
506
526
509
511
524
528
514
525
515
520
522
532
504
523
510
517
521
533
530
529
531
518
502
503
507
516
519
501
513
512

Nezapomeňte doručit váš zápisový lístek do školy nejpozději do 7. května 2015, jedině tak potvrdíte svůj zájem o studium na Manažerské akademii! Těšíme se na vás ve školním roce 2015/2016.