Prváci navštíví „neviditelnou výstavu“
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Mimoškolní, Vydáno dne: 28. 04. 2014Zkušenost dnešní doby ukazuje, že u dětí se zdravotním postižením je integrace do škol stále problém. Dříve se zrakově postižené děti učily ve speciálních institucích, dnes mohou chodit do školy s dětmi zdravými. Bohužel se často cítí z kolektivu vyloučeny, protože ostatní nevědí, jak se v jejich přítomnosti správně chovat. Ani učitelé někdy nevědí, jak používat výrazy, jako jsou „vidět”, „sledovat”, „dívat se“ a jak mají těmto dětem správně pomáhat. Pokusíme se toto si uvědomit na „neviditelné výstavě“ jejíž autoři ji charakterizovali takto:

„Na naší výstavě bychom vám chtěli ukázat, že lidé se zrakovým postižením žijí stejně jako zdraví lidé. Chtěli bychom učit lidi, jak mají zrakově postiženým pomáhat a jak se k nim chovat. V rámci hodinové prohlídky budete mít možnost částečně poznat, jaký je svět nevidomých a jak s nimi lépe komunikovat.“

Kdo: studenti 1.A (pokud se chce přidat i někdo z jiných ročníků, potřebuji to včas vědět)
Kdy: pátek 9.5.
Časový harmonogram: výstava začíná ve 13.15 a bude posledním bodem naší historické prohlídky Prahy
Předpokládaný návrat: vlakem ve 15, 50 z Prahy.
Odjezd: vlakem 8, 48 hod, sraz na nádraží v 8, 30 hod .
Cena: vstupné na výstavu 150,- + doprava cca 100,-

Užitečné rady:.
Délka programu záleží na počtu osob. Prohlídka (max. 8 osob) startuje každých 15 minut. V neviditelné části výstavy trvá program zhruba hodinu. Můžete si tedy jednoduše vypočítat, kdy program skončí. V případě větší skupiny počítejte 15-20 minut navíc (odložíte si do uzamykatelných skříněk batohy, mobilní telefony atd.).

Ve viditelné části si můžete Braillovým písmem sepsat např. seznam žáků, a také si můžete vyzkoušet různé předměty, hračky a přístroje pro nevidomé.
Na program se můžete připravit předem. Připravte si otázky! Chcete vědět, co pro nevidomé znamenají barvy, nebo jak poznají, že nastoupí do správného autobusu či zda jsou na správném úřadě? Na tyto, ale i na další otázky dostanete odpověď právě na naší výstavě.

Těším se na hojnou účast Ivana