Alena Ungerová ze 4. A zve (nejen) ke studentským volbám
Autor: student <>, Téma: Studentská rada, Vydáno dne: 07. 12. 2012
Milí spolužáci, dovolte mi, abych Vás pozvala na studentské prezidentské volby, které se budou konat 11. 12. 2012, čtvrtou vyučovací hodinu v učebně 2. A. Těchto voleb se mohou zúčastnit studenti starší patnácti let. O co jde? Naše škola se zapojila do programu Jeden svět na školách, tento program má za cíl přiblížit nám mladým lidem základní demokratické principy, lépe nás seznámit s volebním systémem České republiky, ale hlavně zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Studentské prezidentské volby souvisí s konáním řádných voleb v České republice.

Proč jsou prezidentské volby důležité? Protože právě vy můžete něco změnit! Není dobré myslet si, že jako jedinec nic nezmůžu, protože to stejně nemá cenu, jelikož já sám/a to neovlivním. Nepodléhejte dojmu, že řešit společenské problémy...

... je nad vaše síly, pro začátek začněte tím, že se zúčastníte studentských voleb.
Tento vzdělávací program chce změnit svět kolem nás k lepšímu a podpořit nás k aktivnějšímu zapojení do občanské společnosti.

Závěrem bych chtěla říci sama za sebe, že jsem přesně ten typ mladého člověka, který se do jisté doby k volbám a řešením společenských problémů stavěl odmítavě a lhostejně, ale nyní chci dát hlas, protože mě tento projekt zaujal a věřím, že i já mohu něco změnit.


Vaše spolužačka Alena Ungerová