Pachatelé dobra z MA odhaleni!
Autor: administrator <webmaster(at)szusberoun.cz>, Téma: Mimoškolní, Vydáno dne: 03. 03. 2012Znalci lidské duše tvrdí, že charakter člověka se nejlépe projeví v situacích, kdy jeho chování není omezeno příkazy či zákazy a je určováno pouze jeho svobodnou vůlí. Pokud je tomu skutečně tak, mám skvělou zprávu pro všechny škarohlídy, kterým se zdá současná mládež zkažená a sobecká. V pátek 2. března se totiž našlo 14 studentů Manažerské akademie, kteří byli ochotni překonat svou pohodlnost a obavy vydat se na vlastní náklady do Fakultní nemocnice v Plzni, aby tam vstoupili do registru dárců kostní dřeně.

Nakonec tak za podpory svých zbývajících...

... spolužáků učinilo jedenáct z nich, čímž byl vyrovnán loňský počet účastníků této v budoucnu snad již tradiční akce. Letos dominovala děvčata, pouze jeden zástupce tzv. silnějšího pohlaví našel dostatek odhodlání a ulehl na odběrové křeslo. Pro příští rok tak před současnými třeťáky (především chlapci) stojí velká výzva, aby se nenechali zahanbit a překonali své předchůdce!

Pevně doufám, že dobré věci se lidem v dobrém vrací a proto přeji Marii Kačírkové, Anetě Reggiani, Adéle Maňhalové, Janě Tyrolové, Markétě Tobiškové, Adéle Urbánkové, Honzovi Janovskému, Kláře Knopové, Silvii Loskotové a Janě Říhové, aby byli za svůj obětavý čin odměněni nejen dobrým pocitem, ale i štěstím u maturit.

Vlasta