Pravidla přijímacího řízení na Manažerskou akademii pro školní rok 2012/2013
Autor: Míla Lidinská <lidinska(at)centrum.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 03. 02. 2010Vážení rodiče, milí deváťáci,

čas Vašeho rozhodnutí je definitivně tady. Pokud jednu ze svých tří přihlášek podáte na naši školu, budeme opravdu moc rádi.

V tomto článku najdete podrobné informace o způsobu přijímání do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte, vše Vám rádi vysvětlíme.

Upozorňujeme Vás na změny, ke kterým došlo loni v souvislosti s novelou školského zákona. S těmito změnami se můžete seznámit na http://www.msmt.cz/file/19699

Přejeme šťastnou volbu!

Ředitelka školy vyhlašuje...

... I. kolo přijímacího řízení a stanovuje jednotná kritéria pro I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013


(podle §60, §60a, §60b, §61 z.č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 671/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)


 Obor vzdělávání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (čtyřleté studium) pro žáky s ukončeným
9. ročníkem ZŠ


Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 (1 studijní třída)

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů:

1) Uchazeči nekonají přijímací zkoušky

2) Uchazeči se hodnotí takto:

a) Přijati ke studiu budou všichni vítězové okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ).

b) Další uchazeči seřazení za přijatými podle bodu a) podle součtu studijních průměrů ze známek ze všech předmětů na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy do celkového počtu přijatých 30.

V případě stejných součtů studijních průměrů více uchazečů bude dále rozhodovat lepší součet studijních průměrů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika a cizí jazyk – který se žák učí více let na ZŠ) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy.
 Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium) pro žáky s ukončeným
9. ročníkem ZŠ


Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 (1 studijní třída)

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů:

1) Uchazeči nekonají přijímací zkoušky

2) Uchazeči se hodnotí takto:

a) Přijati ke studiu budou všichni vítězové okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ).

b) Další uchazeči seřazení za přijatými podle bodu a) podle součtu studijních průměrů ze známek ze všech předmětů na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy do celkového počtu přijatých 30.

V případě stejných součtů studijních průměrů více uchazečů bude dále rozhodovat lepší součet studijních průměrů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika a cizí jazyk – který se žák učí více let na ZŠ) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy.Formulář přihlášky ke studiu a informace o přijímání ke studiu v letošním roce najdete na www.msmt.cz

V Berouně dne 28. ledna 2012

PaedDr. Miluše Lidinská ředitelka školy