Složení studentské rady
Autor: Petr Tichý <tichy(at)maberoun.cz>, Téma: Studentská rada, Vydáno dne: 26. 10. 2007Na seznamovacím kurzu byla zvolena studentská rada MA Beroun v tomto složení:

Jakub Železný (4. A) – prezident

Michal Szabó (3. B)
Vincenc Che (4. B)
Tadeáš Vávra (2. B)
Jakub Exner (2. B)