Projekt Příběhy bezpráví očima studentky
Autor: administrator <webmaster(at)szusberoun.cz>, Téma: Studentská rada, Vydáno dne: 22. 11. 2005„Naše škola se zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ organizované společností „Člověk v tísni“ a zorganizovala promítání dokumentu o člověku, který byl negativně postižen oběma totalitními režimy, které ve dvacátém století ovládly na určitý čas naši zemi, fašismem a komunismem. Poté následovala zajímavá diskuze s p. Richardem Wagnerem, člověkem který strávil 11 těžkých let v komunistických pracovních táborech a věznicích. O jeho pozvání se zasloužila studentka prvního ročníku Lucka Zázvorková.Během besedy si bedlivě zapisovala své postřehy studentka téhož ročníku Žaneta Živná, aby pak o celé záležitosti sepsala níže uvedený text. Dala si práci zařadit jej do širších Souvislostí. Dokázala také zachytit každodenní život vězňů spojený se špatným zacházením, nechutnou stravou i krutými tresty. Své vyprávění proložila také výrazy pocházející z vězeňského žargonu.“ David VenclíkNa počátku druhé světové války napadl českou republiku Adolf Hitler. Spousta lidí na toto období války velmi nerado vzpomíná. Je ovšem nutné o tom mluvit a dělat vše, aby se toto období neopakovalo. Občané České republiky věřili, že po smrti A. Hitlera bude vše lepší. Bohužel tomu tak nebylo. V ČSSR byl brzy nastolen komunismus. V dnešní době se najdou lidé kteří za komunismu byli šťastní, ale také ti kteří by nebyli.
Dne 11. září 1945 obsadila 60-ti členná jednotka sovětské armády 3 radiové doly v Jáchymově. Je prokázáno, že se zde uran dobýval k výrobě sovětské atomové bomby. Československý stát převedl veškerý důlní majetek a právo těžby roku 1946 na národní podnik Jáchymovské doly. Tento podnik podléhal zvláštnímu režimu utajování a ochrany. Veškeré rozhodování bylo plně v sovětských rukou.
První opatřením pro zajištění pracovní síly v dolech bylo vyjmutí horníků německé národnosti z odsunu Němců z Čech, který proběhl bezprostředně po ukončení druhé světové války. Dalším bylo nasazení německých válečných zajatců a tzv. retribučních vězňů, odsouzených za spolupráci s nacisty na práci v dolech . V posledním čtvrtletím roku 1949 dochází k jejich stahování a jsou nahrazováni československými vězni. Nalezli bychom zde „běžné“ vězně i osoby, které byly pro tehdejší komunistický režim nepohodlné, tedy politické vězně.
V období let 1948 – 1953 bylo odsouzeno přes 100 000 lidí. Z toho k trestům delších víc než 10 let přes 40 000 mužů a žen. Mezi nimi byl i Richard Wagner, který byl odsouzen v 29 letech a propuštěn až ve svých 40 letech! Kromě Jáchymova prošel také jinými pracovními tábory.
Život v táboru byl těžký. Na to, že pracovali většinu dne v dolech, dostávali velmi málo jídla. K snídani dostávali „meltu“ (náhražku kávy) a 5 dkg chleba, k obědu pokrm, který vězni nazývali „šlichta.“ Byl to oběd, který nebyl moc k jídlu. K večeři byla pouze polévka. Jednoho dne se vězni dohodli, že budou stávkovat. Stávka „ nesla ovoce.“Dostávali více jídla.
Samozřejmě si museli vězně někdy spočítat. Měli nástup po pěti do řad. Počítali je
„bachaři,“kteří neuměli počítat, takže tam někdy všichni stáli přes noc až do druhého dne. Na sobě nosili vězeňský oblek nazývaný „ciling“: Bylo to bílé vojenské plátno, z kterého měli ušité košile a kalhoty. Toto oblečení nosili po několik let v létě i v zimě. Co se týče hygieny, měli jednu velkou umývárnu, v které byl plechový žlab, z něhož občas tekla alespoň studená voda. Osprchovat se mohli pouze výjimečně na šachtě. Tento přístup se určitě nikomu z vězňů nelíbil. Snažili se to změnit, jenže bezvýsledně. Život v táborech byl opravdu krutý, a proto se skupina lidí rozhodla pro útěk. V této skupině byl Richard Wágner. Pan Wágner se pokusil o útěk, který byl však zmařen a za trest šel na měsíc
do „kodexu,“ což byla malá betonová díra, ve které nebylo možné se narovnat. Navíc měl na noze přidělaný řetěz s železnou koulí.
V řadě případů byli vězněni lidé, kteří se provinili jen tím, že byli nové vládě nepohodlní
a chtěli žít ve svobodné zemi. Oficiální údaje uvádějí, že v ČSR v bylo v letech 1948-1960 popraveno z politických důvodů 234 osob. O všech rozsudcích trestu smrti rozhodovaly příslušné stranické orgány: bezpečnostní komise ÚV KSČ (ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA) později politický sekretariát ÚV KSČ.
V letech 1951-1954 schválil 148 trestů smrti.

MUSÍ SE TAKOVÁ HISTORIE OPAKOVAT?


Žaneta Živná