• Bakaláři

Důležité termíny 

Září

2. 9 - 6. 9. 2019  - Seznamovací kurz

9.9. 2019 - Zahájení výuky dle rozvrhu, sdělení informací ohledně maturitní zkoušky(4. ročníky)

11.9. 2019 - Příprava studentských voleb

13. 9. 2019 - Vyvěšení témat ROP

16. 9. 2019 - Volba členů studentské rady, ochrana obyvatelstva za mimořádných situací - nácvik

23. 9. 2019 - Poslední termín k vybrání téma ROP

 

 

Říjen

2. 10. 2019 - Divadlo na Plzeňce "Lakomec"

10. 10.  2019 - Setkání rodičů, pedagogů astudentů, zasedání školské rady

16. 10. 2019 - Návštěva kina "Bez věcí, nad věcí", Burza škol Plzeňka,

25. 10. 2019 - Konztultace ROP

25. 10. 2019  - Ukončení prvního hodnotícího období

28. 10. - 30. 10 2019 - Státní svátek a podzimní prázdniny

31. 10. 2019 - Předání písemného hodnocení studentům za období září, říjen

 

Listopad

19. 11. 2019 - Burza škol Rakovník

24. - 25. 11. 2019 - Představení Marcel hledá kapelu - pražské představení

26. - 27. 11. 2019 - DOD - Den otevřených dveří

29. 11. 2019 - Ředitelské volno, školení pedagogických pracovníků

29. 11. 2019 - Podání přihlášek k maturitní zkoušce

 

Prosinec

18. 12. 2019 - Zájezd do Drážďan s prohlídkou Skleněné manufaktury Volswagen

19. 12. 2019 - Bruslení

20. 12. 2019 - Prezentační den ROP, vánoční besídka

23. 12. 2019 - 6. 1. 2019 - Vánoční prázdniny