• Bakaláři

Důležité termíny 

Květen

5. 5. - 7. 5. - Přijímací pohovory pro uchazeče z 9. roč

21. 5. - Ukončení 4. roč - vydání vysvědčení

24. 5. - 29. 5. - Praxe studentů 2. a 3 roč - 2. část

24. 5. - 26. 5. - Maturita - DT

 

Duben

1. 4. - 16. 4. - Konzultace 1 ku 1 - pro studenty 4. ročníků

6. 4. - Hodnocení za 3. období

9. 4. - Webinář - ÚP

15. 4. - Exkurze - SAKO - online

19. 4. - Maturita - písemná práce VSP

20. 4. - 21. 4. - Maturita - praktická zkouška z PRA

19. 4. - 23. 4. - Praxe studentů 2. a 3 roč - 1. část

26. 4. - 29. 4. - ROP - 4. ročníky - maturita nanečisto

30. 4. - Konec zápisu k ústní maturitní zkoušce a odevzdání seznamu četby!