• Bakaláři

Důležité termínyČerven

2. - 3. 6. - ústní maturitní zkoušky

11.6.  - Slavnostní předání maturitního vysvědčení

 23. 6.- 3. A jede se Šárkou na Laser game,.

           - 1.A, 2.A a 3.B mají naplánovaný výlet do Prahy do ZOO.

           - Pěší výlet v okolí Berouna s Věrou

24. 6. - Projektový den s odborníkem "Vesmír"

           - Cykloturistický výlet do Srbska,

25. 6. - 3.B jede se Radkou na "únikovku"

            - Paintball s Laďou

27.6 - 29.6. - Třídní výlety v přírodě

30. 6.  - Předání vysvědčení

Květen

5. 5. - 7. 5. - Přijímací pohovory pro uchazeče z 9. roč

21. 5. - Ukončení 4. roč - vydání vysvědčení

24. 5. - 29. 5. - Praxe studentů 2. a 3 roč - 2. část

27. 5. - Prezentace projektů z praxe

27.5. - Projektový den - 1.A - Krok za krokem Berounem

24. 5. - 26. 5. - Maturita - DT

 

Duben

1. 4. - 16. 4. - Konzultace 1 ku 1 - pro studenty 4. ročníků

6. 4. - Hodnocení za 3. období

9. 4. - Webinář - ÚP

15. 4. - Exkurze - SAKO - online

19. 4. - Maturita - písemná práce VSP

20. 4. - 21. 4. - Maturita - praktická zkouška z PRA

19. 4. - 23. 4. - Praxe studentů 2. a 3 roč - 1. část

26. 4. - 29. 4. - ROP - 4. ročníky - maturita nanečisto

30. 4. - Konec zápisu k ústní maturitní zkoušce a odevzdání seznamu četby!