Kritéria pro výběr maturitní četby


Celkový počet děl v seznamu žáka

Oblast

min. počet

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama*. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
*Drama je specifickým literárním druhem bez ohledu na to, zda se jedná o drama veršované či psané prózou.