• Bakaláři

Výuka na dálku

Důležité informace

                                                                                                                                                                                                                                   V Berouně 1. 10. 2020  

Milí studenti,

i když si to nikdo z nás nepřeje, příštích 14 dní se bohužel osobně nepotkáme. 

V době nouzového stavu, který vyhlásila vláda na území České republiky, vláda Usnesením vlády ČR č. 958 z 30/9/2020 přijala krizová opatření (viz příloha 1, příloha 2, Příloha 3). 

Dále dne 1/10/2020 vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Nařízení č. 7/2020:

S účinností od 5. 10. do 18. 10. 2020 vč. zakazuje osobní přítomnost studentů ve střední škole. Škola přechází povinně na distanční vzdělávání, které je pro všechny studenty povinné.

Výuka bude probíhat podle stávajícího platného rozvrhu hodin vždy v danou hodinu, a to kromě pátku 9. října, kdy je ředitelské volno. Z výuky bude zaznamenávána absence každého studenta.

Výuka bude realizována prioritně v prostředí Google Classroom, a to s využitím všech nástrojů této aplikace, dále budou využívány aplikace Socrative, Umímeto, Kahoot, Quiz a další.

Na tuto situaci jste připraveni, všechno už víte, s aplikací jste seznámeni, do kurzů jste již přihlášeni, nebo máte k dispozici přihlašovací údaje.

Práce při výuce na dálku bude hodnocena a bude součástí celkového hodnocení studenta.

Budeme se snažit vás zaujmout i pobavit.

Jste naše děti, budeme se těšit na každý kontakt s vámi a už teď se nemůžeme dočkat, až se zase potkáme face to face.

Miluše Lidinská, ředitelka školy