• Bakaláři
Termíny státní maturitní zkoušky - zveřejněny

Termíny státní maturitní zkoušky - zveřejněny

Milí maturanti, blíží se Vám termín vaší maturitní zkoušky, pro její jednodušší zvládnutí připomínám několik důležitých termínů

Důležité termíny k maturitní zkoušce 2019

 

1) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky  

    společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli

    školy do 31. března

2) Profilové zkoušky

    1.dubna – praktická zkouška PRA

    3.dubna – písemná zkouška VSP

3) Státní část maturitní zkoušky

 

Termíny státní maturitní zkoušky :

datum zkouška začátek délka trvání konec
10.04.2019 PP - ČJL 12:30 110 min 14:35
11.04.2019 PP - ANJ 08:00 60 min 09:15
02.05.2019 DT - ANJ 13:00 40 min + 60 min 15:05
03.05.2019 DT - ČJL 08:00 75 min 09:30

 

Termíny státní maturitní zkoušky pro SPUO 1:

 

datum zkouška začátek délka trvání konec
10.04.2019 PP - ČJL 12:30 140 min 15:05
11.04.2019 PP - ANJ 08:00 75 min 09:30
02.05.2019 DT - ANJ 13:00 55 min + 75 min 15:35
03.05.2019 DT - ČJL 08:00 95 min 09:50

 

  16. – 17. května ústní část maturitní zkoušky z ANJ a ČJL

Průběh státní části maturitní zkoušky:

ČJL –  DT - 75 minut

            Písemná práce 110 minut, výběr ze 6 - ti témat

Žák si zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu. Doba na výběr je součástí celé doby pro písemnou práci.        

ANJ – DT - Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

           Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura  a cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

MAT -DT – 120 minut

Další informace najdete na www.novamaturita.cz