• Bakaláři

Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020

Milí studenti, v přiložené tabulce uvádíme pořadí úspěšnosti, pod číslem uchazeče jednak lepší hodnocení písemné části přijímací zkoušky v bodech (mohli jste získat maximálně 50 bodů za český jazyk a maximálně 50 bodů za matematiku – celkem 100 bodů), jednak hodnocení za ústní pohovor (mohli jste získat maximálně 60 bodů), celkem jste tedy mohli získat 160 bodů. V pořadí jsou všichni uchazeči, kteří dělali zkoušku v 1. i v 2. termínu.

pořadí registrační číslo ČJL MAT Ústní CELKEM
1 906 42 33 60 135
2 910 40 33 60 133
3 931 35 27 58 120
4 917 41 25 54 120
5 915 43 16 60 119
6 904 37 23 57 117
7 909 30 27 60 117
8 918 32 23 60 115
9 907 33 22 60 115
10 927 25 28 59 112
11 921 31 21 60 112
12 911 39 13 60 112
13 901 20 30 60 110
14 916 31 19 60 110
15 920 31 18 60 109
16 914 34 24 49 107
17 929 26 20 60 106
18 926 25 23 57 105
19 903 21 20 60 101
20 912 26 14 58 98
21 919 18 20 60 98
22 924 20 12 60 92
23 922 22 11 59 92
24 930 23 7 60 90
25 923 21 10 58 89
26 902 18 10 59 87
27 913 16 14 57 87
28 908 19 7 60 86
29 932 15 12 58 85
30 933 17 11 57 85
31 934 není přijat/a 17 4 60 81
32 905 není přijat/a 14 7 60 81
33 935 není přijat/a 6 4 57 67
34 925 není přijat/a 8 8 48 64
35 928 není přijat/a 24 20 N 44