• Bakaláři

OPATŘENÍ - KORONAVIRUS 10.3. 2020

ČTĚTE POZORNĚ

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání přerušena výuka v Manažerské akademii, soukromé střední škole v Berouně. O ukončení tohoto opatření budeme informovat, jakmile o tom bude rozhodnuto. Prosím studenty i rodiče, aby sledovali aktuální dění a opatření související se šířením koronaviru, a to včetně webových a facebookových stránek školy.  

Dále žádám studenty, aby sledovali svůj email, prostřednictvím kterého jim mohou být jednotlivými vyučujícími zasílány studijní úkoly. Přijatým opatřením byla zakázána přítomnost žáků ve škole, nejedná se ale o prázdniny.

O případném posunutí termínu profilové maturitní písemné a praktické zkoušky z veřejné správy a práva bude rozhodnuto nejpozději v pondělí 16. 3. 2020.

 Přílohu: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - najdete v dokumentech ke stažení