• Bakaláři

Informace pro studenty 9. ročníků o konání přijímacího řízení

Hygienicko-epidemiologické podmínky konání přijímacího řízení

Naši milí budoucí studenti, podle mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (s účinností od 1/6/2020) vás informujeme o hygienicko-epidemiologických podmínkách konání přijímacího řízení:

1. Při prvním vstupu do prostor školy odevzdáte vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, najdete ho v příloze tohoto e-mailu nebo na www.maberoun.cz v sekci „ke stažení“.

2. Vstup do budovy školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, v případě změny zdravotního stavu nás obratem telefonicky informujte.

3. Vstup do budovy školy je povolen pouze účastníkům přijímacího řízení bez doprovodu.

4. Přijdete v roušce nebo s jinou ochranou dýchacích cest. 

5. Použijete dezinfekci u vchodu do školy, dále ve třídě a na WC.

6. Ve třídách budeme udržovat rozestupy min. 1,5 m.

7. Při konání JPZ bude ve třídě maximální počet 13 osob
 
Milí budoucí studenti, buďte bez obav, vytvoříme příjemnou atmosféru, přijímací řízení zvládneme společně v pohodě, už se na vás všechny moc těšíme.
 
Za studenty a pedagogy MA

V Berouně dne 27/5/2020                              Miluše Lidinská, ředitelka školy