• Bakaláři

Informace pro maturanty o průběhu MZ

Hygienicko-epidemiologické podmínky konání společné části maturitní zkoušky

Naši milí maturanti, podle mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (s účinností od 1/6/2020) vás informujeme o hygienicko-epidemiologických podmínkách konání společné části maturitní zkoušky:

1. přijdete v roušce nebo s jinou ochranou dýchacích cest 

2. použijete dezinfekci u vchodu do školy, ve třídě a na WC

3. ve třídách udržujete rozestupy min. 1,5 m

4. ve třídě bude maximální počet 15 osob

5. čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jste odevzdali

6. vstup do budovy školy je povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, v případě změny zdravotního stavu nás obratem telefonicky informujte

7. vstup do budovy školy je povolen pouze žákům školy bez doprovodu

V Berouně dne 27/5/2020                              Miluše Lidinská, ředitelka školy