• Bakaláři
Aktuální informace pro uchazeče 17.3. 2021

Aktuální informace pro uchazeče 17.3. 2021

Přinášíme aktuální informace ohledně termínů přijímacího řízení na naší školu

 

                                                                                                                                                                                                                                       V Berouně dne 17. 3. 2021

 

Milí budoucí studenti a studentky Manažerské akademie, vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo nové opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám č.j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č.j. MSMT-4337/2021-1, č. j. MSMT-4337/2021-6).              

Na základě tohoto opatření se posunuje termín přijímacího řízení na střední školy, a dále pak i termín nahlížení do spisu a ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Termín ústního pohovoru, který jsme vám zaslali v pozvánce poštou, tedy prosím berte jako bezpředmětný. Změnili jsme termíny ústních pohovorů, které organizujeme ve třech dnech, a to:

z původního termínu pohovoru 14. 4. nově na středu 5. 5. 2021

z původního termínu pohovoru 15. 4. nově na čtvrtek 6. 5. 2021

z původního termínu pohovoru 16. 4. nově na pátek 7. 5. 2021

Čas ústního pohovoru se však nemění a je shodný s časem uvedeným na pozvánce zaslané poštou.

Nahlížení do spisu se bude konat v ředitelně školy dne 18. května 2021, a to od 12 do 15 hodin.

Hodnocení přijímacího řízení bude ukončeno a seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněn dle opatření MŠMT viz výše dne 19. května 2021 v budově školy a na webových stránkách školy.

 

Přejeme klidné dny a těšíme se na vás, až se potkáme u přijímacího pohovoru.

 

                                                                                                                                                                                                        PaedDr. Miluše Lidinská, ředitelka školy